Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiếu nhân lực về sở hữu trí tuệ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Việt Nam đang đứng trước thực trạng thiếu nhân lực có trình độ cao về sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ đã ra đời và có hiệu lực, nhưng việc đào tạo luật này trong các trường đại học và cao đẳng còn khá khiêm tốn.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=27656