Thuận, cô gái lỡ tay giết người tình, tâm sự: "Cách đây vài tháng, em đã làm đơn xin với tòa án cho được đi tù trước thời hạn. Em nghĩ, bây giờ cháu còn nhỏ, nó chưa biết gì, cứ nói dối là em đi vắng".>> Bị người tình giết vì “chối trách nhiệm”