Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiếu nữ làm phỏng vấn

Gốc

Nghề làm báo so với một số nghề, ví như văn chương hay y học, hay hội họa chẳng hạn, thì là một nghề trẻ. Một nghề tương đối trẻ mà có nhiều người trẻ làm âu cũng là lẽ đương nhiên. Trong nghề báo thì thể loại phỏng vấn là một thể loại già. Một số thiếu nữ mới học nghề báo hay thích thử sức ở thể loại này.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.35918.qdnd