Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiếu vốn mà chẳng dám vay

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Năm nay, Placo dự kiến xuất khẩu tăng 15 đến 16%, nhưng đến tháng 5, HĐQT, ban giám đốc đang phải tính đến phương án bán bớt một số cơ sở sản xuất, trước hết là cơ sở dệt may xuất khẩu tại quận Dương Kinh. Nếu bán cơ sở này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và đời sống của hơn 11 nghìn lao động.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124228&sub=59&top=38