TT - Giá cá tra tại ĐBSCL đang giảm mạnh. Giá cá thịt trắng loại 1 chỉ còn 13.600 đồng/kg, loại 2 thịt vàng còn 13.000 đồng/kg. Nông dân đang khốn khó vì ngân hàng (NH) không cho vay...