Thiếu vốn, TMC phải chuyển ra sàn Hà Nội

Gốc
Gần 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức, đã đồng ý chuyển cổ phiếu TMC từ HOSE sang HASTC do không thể đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ.

Tin nóng

Tin mới