Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thợ mỏ và nỗi lo nhà ở

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân vùng than Quảng Ninh có nhiều cải thiện. Thành quả và những cố gắng ấy bắt nguồn từ sự hun đúc truyền thống của nhiều thế hệ mà đội ngũ hôm nay đang được kế thừa và tiếp tục phát triển trong điều kiện mới.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134436&sub=127&top=39