Việc Tòa Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xem xét yêu cầu của công tố viên tối cao Abdurrahman Yàlinkaya về việc cấm chính phủ đương quyền hoạt động vì đi ngược lại nguyên lý tách nhà thờ ra khỏi nhà nước, đang đe dọa nghiêm trọng tới sự ổn định chính trị và kinh tế nước này.