Thợ thủ công quay lại đồng ruộng

Hàng loạt khó khăn như: mất thị trường, mất giá, thiếu nguyên liệu đầu vào, thiếu vốn làm cho bức tranh làng nghề đang ngày một tối đi

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/248491.asp