Giã từ một giọt nắng xa xôi / Ta lại học cách trải lòng về với màn đêm lặng lẽ / Gió thiết tha hát lời yêu khe khẽ / Gửi vào khoảng trống hững hờ giữa hai kẻ người dưng...