Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

Gốc
* Lần đầu, tôi ký hợp đồng thời hạn 3 tháng, lần thứ hai ký 6 tháng, lần thứ 3 ký 1 năm. Sau khi hết hạn hợp đồng cuối cùng, công ty cho tôi nghỉ việc. Tôi không đồng ý vì hợp đồng lần thứ ba của tôi phải là hợp đồng không xác định thời hạn...

Lê Văn Chín (Công ty Quốc Khoa, quận 2, TP HCM)

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại của anh Chín, chúng tôi đã xin ý kiến cơ quan chức năng và biết việc công ty ký hợp đồng có thời hạn với người lao động 3 lần là sai. Do vậy, công ty đã mời anh Chín đến để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và anh Chín đã đồng ý nhận bồi thường để nghỉ việc.

Tin nóng

Tin mới