Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai có hiệu lực

Gốc
(HNM) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho biết, Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24-3-2010.

CMIM là một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa phương giữa các nước trong khu vực ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), được phát triển từ mạng lưới của các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương của Sáng kiến Chiềng Mai. Tổng giá trị của CMIM là 120 tỷ USD, nhằm giải quyết khó khăn về cán cân thanh toán và những khó khăn về thanh khoản ngắn hạn trong khu vực, bổ sung cho các thỏa thuận tài chính quốc tế hiện có.

Tin nóng

Tin mới