Thoái vốn hàng loạt công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Gốc
Một số doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ được thoái vốn thông qua cổ phần hóa, bán cho nhà đầu tư để giảm vốn sở hữu Nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa phê duyệt Danh mục DN thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020. PVN thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN tại các DN theo từng giai đoạn.

Thoái vốn hàng loạt công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Ảnh 1

Theo đó, PetroVietnam được giữ 100% vốn, không cổ phần hóa tại 3 đơn vị, là Công ty mẹ - PetroVietnam; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (Nasos) và Trường cao đẳng nghề dầu khí.
Số DN trực thuộc khác, tập đoàn này phải giảm, thoái vốn thông qua cổ phần hóa, bán cho nhà đầu tư để giảm vốn sở hữu Nhà nước. Cụ thể, giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ vốn của PVN tại các công ty con, liên kết, liên doanh sau: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVN nắm giữ 51,37% vốn điều lệ); Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (PVN nắm 51% vốn điều lệ); Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVN nắm 50,40% vốn điều lệ); Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro (PVN nắm 49% vốn điều lệ);
Công ty TNHH Liên doanh Gazpromviet (PVN nắm 49% vốn điều lệ nhưng thực hiện tái cơ cấu phù hợp với triển khai các dự án và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền); Công ty TNHH Lọc hoá dầu Long Sơn (PVN nắm 29% vốn điều lệ); Công ty TNHN Tân Cảng - Petro Cam Ranh (PVN nắm 25% vốn điều lệ); Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (25,10% vốn điều lệ).
PVN thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN tại các DN theo từng giai đoạn. Cụ thể, từ 2017 - 2018, giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP từ 61,3% xuống 51% vốn điều lệ; giảm từ 75,56% xuống còn 51% vốn điều lệ của PVN tại Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau.
Trong giai đoạn từ 2018 - 2019, PVN giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP từ 96,72% xuống 65% vốn điều lệ. Còn trong giai đoạn 2019 - 2020 tại Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) thì PVN giảm tỷ lệ nắm giữ từ 51% xuống 36% vốn điều lệ nếu đàm phán và được Ngân hàng Citibank đồng ý sửa đổi cam kết trước đó của hai bên về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của PVN.
Về nhóm DN cổ phần hoá mà PVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam; Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn; Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVN đang nắm 51% vốn điều lệ đến năm 2019. Trường hợp đàm phán được với các ngân hàng cho vay vốn thì có thể giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN sớm hơn).
DN mà PVN thoái toàn bộ vốn theo từng giai đoạn từ nay tới năm 2019. Giai đoạn 2017- 2018 là tại Công ty cổ phần PVI; Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An; Công ty cổ phần phát triển Đông Dương Xanh; Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí SSG.
Còn trong giai đoạn 2018 - 2019 thì PVN thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam; Tổng công ty bảo dưỡng - sửa chữa công trình dầu khí - CTCP.
Đối với Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp dầu khí PV Tex (PVN đang nắm 74% vốn điều lệ) và Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất - DQS (PVN đang nắm 100% vốn điều lệ) thì thực hiện sắp xếp theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017 - 2020.
PVN cần có trách nhiệm triển khai sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn theo đúng danh mục và tiến độ. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị có điều kiện đẩy nhanh tiến độ thì Hội đồng thành viên PVN chủ động quyết định điều chỉnh tiến độ; những đơn vị có khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ thì báo cáo Bộ Công Thương quyết định nhưng vẫn phải bảo đảm hoàn thành trong năm 2020.
Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, có 375 DN với tống vốn hơn 108.500 tỷ đồng cần bán; tổng vốn dự kiến thoái trong 3 năm tới theo mệnh giá gần 64.500 tỷ. Bộ này cũng dự thảo danh mục doanh nghiệp cần bán vốn theo từng năm: Năm 2017 bán vốn tại 161 DN, năm 2018 là 185; năm 2019 tại 65 DN và năm 2020 là 25.

Hà Thanh

Tin nóng

Tin mới