Thoái vốn hàng loạt doanh nghiệp dầu khí

Gốc
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký văn bản phê duyệt thoái vốn hàng loạt doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) như DPM, Phân bón Cà Mau, PVcomBank, PV Trans, SSG, PV OIL, PV Tex, PVI...

Thoái vốn hàng loạt doanh nghiệp dầu khí - Ảnh 1

Giàn khai thác mỏ Sử Tử Vàng.

Ngày 17/8, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí (PVN) thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017- 2020.

Theo đó, Chính phủ quyết định giữ nguyên các doanh nghiệp sau như hiện nay, gồm: Cty mẹ - PVN tiếp tục là Cty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS); trường Cao đẳng nghề dầu khí.

Ngoài ra giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ vốn của PVN tại các Cty con, liên kết, liên doanh sau: Tổng Cty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVN nắm giữ 51,37% vốn điều lệ); Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (PVN nắm 51% vốn điều lệ); Tổng Cty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVN nắm 50,40% vốn điều lệ); Cty TNHH Liên doanh Rusvietpetro (PVN nắm 49% vốn điều lệ); Cty TNHH Liên doanh Gazpromviet (PVN nắm 49% vốn điều lệ nhưng thực hiện tái cơ cấu phù hợp với triển khai các dự án và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền); Cty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn (PVN nắm 29% vốn điều lệ); Cty TNHN Tân Cảng- Petro Cam Ranh (PVN nắm 25% vốn điều lệ); Cty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (25,10% vốn điều lệ).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị PVN duy trì các Cty cấp IV đối với 2 Cty thuộc Tổng Cty thăm dò và Khai thác Dầu khí (gồm Cty TNHH một thành viên Điều hành thăm dò khai thác dầu khí Peru; Cty TNHH một thành viên Điều hành thăm dò khai thác dầu khí Ba Tư).

Đối với 2 Cty cấp IV thuộc Tổng Cty CP Khoan và Dịch vụ Dầu khí, Phó Thủ tướng yêu cầu PVN nghiên cứu chuyển thành Cty cấp III theo hình thức chuyển nhượng vốn cho công ty cấp II... Giao PVN thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN tại các doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

Cụ thể, từ 2017- 2018, giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng Cty Phân bón và Hóa chất dầu khí- CTCP từ 61,3% xuống 51% vốn điều lệ; giảm từ 75,56% xuống còn 51% vốn điều lệ của PVN tại Cty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM).

Trong giai đoạn từ 2018- 2019, PVN giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng Cty khí Việt Nam - CTCP từ 96,72% xuống 65% vốn điều lệ. Còn trong giai đoạn 2019 - 2020 tại Tổng Cty CP Vận tải dầu khí (PV Trans) thì PVN giảm tỷ lệ nắm giữ từ 51% xuống 36% vốn điều lệ nếu đàm phán và được Ngân hàng Citibank đồng ý sửa đổi cam kết trước đó của hai bên về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của PVN.

Về nhóm doanh nghiệp cổ phần hóa mà PVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phê duyệt danh mục gồm: Tổng Cty Dầu Việt Nam (PV OIL); Cty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn; Tổng Cty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVN đang nắm 51% vốn điều lệ đến năm 2019. Trường hợp đàm phán được với các ngân hàng cho vay vốn thì có thể giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN sớm hơn).

Chính phủ cũng phê duyệt danh mục doanh nghiệp mà PVN thoái toàn bộ vốn theo từng giai đoạn từ nay tới năm 2019. Giai đoạn 2017- 2018 là tại Cty cổ phần PVI; Cty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An; Cty cổ phần phát triển Đông Dương Xanh; Cty CP Bất động sản Dầu khí SSG. Còn trong giai đoạn 2018- 2019 thì PVN thoái toàn bộ vốn tại Cty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng Cty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam; Tổng Cty bảo dưỡng- sửa chữa công trình dầu khí - CTCP.

Đối với Cty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp dầu khí PV Tex (PVN đang nắm 74% vốn điều lệ) và Cty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất – DQS (PVN đang nắm 100% vốn điều lệ) thì thực hiện sắp xếp theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017 - 2020.

Ngoài ra, trong quý III/2017, Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ các Đề án: Cơ cấu lại Tổng Cty Thăm dò Khai thác Dầu khí trước khi cổ phần hóa Tổng Cty; tái cơ cấu, chuyển giao vốn PVN tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank); sắp xếp đối với trường Đại học Dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam.

Cũng trong quý III/2017, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương báo cáo lý do mà Bộ này đề nghị duy trì tỷ lệ vốn PVN nắm giữ tại các doanh nghiệp sau đến hết năm 2020: Tổng Cty tư vấn thiết kế dầu khí, Tổng Cty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí, Tổng Cty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

Trong quý IV/2017, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp và PVN xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017- 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với PVN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu có trách nhiệm triển khai sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng danh mục và tiến độ. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị có điều kiện đẩy nhanh tiến độ thì Hội đồng thành viên PVN chủ động quyết định điều chỉnh tiến độ; những đơn vị có khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ thì báo cáo Bộ Công thương quyết định nhưng vẫn phải bảo đảm hoàn thành trong năm 2020.

Lê Mỹ

Tin nóng

Tin mới