Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thoát nghèo nhờ những chương trình, dự án thiết thực

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Quảng Nam hiện có 240 xã, phường, thị trấn, trong đó có 77 xã đặc biệt khó khăn miền núi và ven biển, hải đảo. Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã huy động mọi nguồn lực, xây dựng nhiều chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo. Một số chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện, bước đầu đem lại hiệu quả.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135095&sub=56&top=38