"Thoát vị hoành dạng trượt là gì"

Gốc
Cơ hoành là một cấu trúc cân-cơ có hình vòm tạo thành vách ngăn ngăn cách khoang ngực với khoang bụng. Cơ hoành cấu tạo gồm hai phần: phần cân ở trung tâm và phần cơ ở ngoại vi. Phần cơ của cơ hoành có ba nguyên ủy: phần ức, phần sườn và phần lưng.

Tin nóng

Tin mới