Thời của ngân hàng thương mại cổ phần đang đến

Gốc
Giữ nguyên thói quen giao dịch coi mình là thượng đế, không ít những nhân viên giao dịch của ngân hàng quốc doanh làm mếch lòng khách hàng.

Tin nóng

Tin mới