Thời điểm chín muồi phát huy nội lực các tôn giáo

Gốc
Lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 1945 đến nay, có một hội nghị của tất cả các tổ chức tôn giáo về một chủ đề chung gắn với lợi ích của đất nước, đó là chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

-

Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc trao đổi nhân hội nghị toàn quốc "Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH" đang diễn ra tại Huế, với sự tham gia của các lãnh đạo, bộ phận từ thiện xã hội và mô hình của 14 tôn giáo tại VN.

Đây là lần đầu tiên UB TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị này. Ông có thể cho biết mục tiêu của hội nghị và ông kỳ vọng như nào về việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống BĐKH?

Khi chúng ta đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, các tôn giáo đã có những đóng góp rất tích cực vào sự phát triển chung, sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ thống nhất đất nước.

Ví dụ như chăm sóc cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia bảo vệ môi trường ở cơ sở, tham gia giữ gìn trật tự trị an và tham gia vào việc bảo tồn văn hóa dân tộc

Đó là sự đóng góp đa dạng, phong phú nhưng chưa có sự kết nối, đóng góp các tôn giáo hướng vào một sự việc chung. Các tôn giáo làm việc nhiều, trên nhiều địa bàn theo cách của mình.

Nhìn nhận nhu cầu thực tiễn, chúng tôi thấy rằng các tôn giáo tuy có tôn chỉ khác nhau, phong tục sinh hoạt khác nhau nhưng ngày càng quan tâm đến vấn đề mà đất nước và nhân loại rất quan tâm đó là vấn đề bảo vệ môi trường, chống BĐKH, làm thế nào để có phương thức sống thích ứng với BĐKH.

Thời điểm chín muồi phát huy nội lực các tôn giáo - Ảnh 1

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Chúng tôi bàn bạc lãnh đạo Mặt trận và thấy rằng đây là thời điểm chín muồi có thể phát huy nội lực của các tôn giáo để cùng phối hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự hướng dẫn của Bộ TN&MT, MTTQ Việt Nam.

Qua quá trình chuẩn bị 4 tháng, đại diện MTTQ Việt Nam gặp mặt đại diện lãnh đạo của 40 tổ chức tôn giáo bàn về chủ đề này và được sự đồng thuận cao.

Vì vậy, hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 1945 đến nay, có một hội nghị của tất cả các tổ chức tôn giáo về một chủ đề chung gắn với lợi ích của đất nước, đó là chủ đề bảo vệ môi trường thích ứng BĐKH.

Trong quá trình thảo luận, chúng tôi vừa học và rất vui khi các tôn giáo dùng các khái niệm ngôn ngữ khác nhau nhưng gặp nhau ở vấn đề lớn. Đó là chúng ta cùng sống trên một trái đất chung và nhiều tôn giáo.

Chúng ta cùng sống trong mẹ trái đất và những tác hại của trái đất gây hậu quả mọi người. Để khắc phục vấn đề này thì mọi người cần tham gia vào, từ chính quyền các nước, các tổ chức quốc tế và đến từng tôn giáo, từng người dân.

Thông điệp của chúng tôi qua tiếp xúc là hậu quả biến đổi khí hậu là khôn lường. Đã đến lúc tập hợp thành sức mạnh đoàn kết của các lực lượng trong đó có các tôn giáo để nhận trách nhiệm của mình, khắc phục hậu quả và bảo vệ môi trường sống cho thế hệ hiện nay và tương lai.

Đổi mới công tác tôn giáo

Thời gian tới UB MTTQ các cấp sẽ đổi mới đổi mới nội dung công tác tôn giáo như nào để tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò là trung tâm đoàn kết và phát huy sáng kiến của nhân dân, trong đó có các tổ chức tôn giáo?

Hội nghị thể hiện thực tế khi chúng ta chọn chủ đề chung gắn bó với lợi ích của nhân dân thì từng tôn giáo sẽ phát huy được sáng kiến của mình theo định hướng chung.

Hôm nay có cam kết ở phường và xã, ở đâu có cộng đồng các tôn giáo thì có ít nhất 1 dự án hoặc 1 chương trình hoạt động để góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với BĐKH.

Đề án đó có thể chọn 6 lĩnh vực như: Xem rác thải ở mỗi phường, xã hiện được xử lý như thế nào, nếu rác không được thu gom gây ô nhiễm cuộc sống thì nhân dân ở cộng đồng nói chung, tôn giáo nói riêng bàn bạc tham gia hình thành dự án thu gom rác thải và xử lý rác thải với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và MTTQ.

Thời điểm chín muồi phát huy nội lực các tôn giáo - Ảnh 2

Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ nông nghiệp ở mỗi phường xã làm thế nào giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm thông qua sử dụng phương thức sản xuất ít sử dụng đầu vào ít chất thải, đặc biệt lựa chọn phương thức canh tác hữu cơ, đảm bảo đúng nhu cầu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho cây, không sử dụng quá liều...

Tại hội nghị hôm nay các tôn giáo cũng cam kết cùng MTTQ 2 năm 1 lần cùng đi giám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn về tuân thủ luật pháp bảo vệ môi trường.

Đồng thời vận động nâng cao ý thức của cộng đồng, cam kết trong khi thực hành giáo lý hàng tuần, hàng tháng của mình đều nhắc đến nghĩa vụ của công dân là bảo vệ môi trường, chăm lo thích ứng với BĐKH.

Cùng với đó, qua dịp này có vận động mỗi dịp Tết trồng cây thì mỗi tôn giáo vận động trồng cây trên địa bàn mình và bảo vệ rừng. Đó chính là những cam kết có địa chỉ.

Hồng Nhì - Ảnh: Hoàng Long

Tin nóng

Tin mới