Ham muốn của phụ nữ rất cao, thường xuyên chứ không như bạn nghĩ. Cần biết nhận ra những thời điểm "nóng bỏng" ấy để tận dụng và tận hưởng.