Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là 5 năm

Gốc
* Ông Huỳnh Văn Yên (ngụ xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch) hỏi, thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu?
0:00 / 0:00
0:00

- Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Phan Văn Châu cho biết, Điều 30, Luật Thi hành án dân sự năm 2018 quy định, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 5 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 5 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2018 thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Đoàn Phú (ghi)

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202104/thoi-hieu-yeu-cau-thi-hanh-an-dan-su-la-5-nam-3051415/