Thời kỳ khó khăn của Pakistan

ND - Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 18-2 tới Pakistan tiến hành tổng cuộc tuyển cử kép bầu 272 ghế QH và 728 ghế Hội đồng hàng tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115694&sub=84&top=45