Nếu người chơi đưa độ sáng lên mức cao nhất, chiếc máy DSi mới của Nintendo chỉ "cầm cự" được trong khoảng 3 đến 4 giờ.