Ở Iran đã bắt đầu một thời kỳ chính trị mới với việc tân Tổng thống Hassan Rowhani chính thức nhậm chức. Tuy nhiên, câu hỏi mà cả trong lẫn ngoài nước này chưa được trả lời là thời mới này sẽ như thế nào.

Vị tổng thống mới có quan điểm ôn hòa hơn người tiền nhiệm và được phe cải cách hậu thuẫn. Nhưng quyền lực tối cao và tuyệt đối vẫn thuộc về lãnh tụ tôn giáo cao nhất. Bởi thế, thời mới ở Iran sẽ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chèo lái của người mới, giữa sự kiểm soát của lãnh tụ tôn giáo cao nhất và nhu cầu giải quyết những vấn đề cấp thiết là phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ, đảm bảo cung ứng và đối phó tình trạng bị bao vây, cô lập.

Những vấn đề ấy liên quan trực tiếp đến chương trình hạt nhân của Iran, đến quan hệ với phương Tây cũng như đến vai trò, ảnh hưởng của Iran trong thế giới Hồi giáo và trong biến động chính trị an ninh ở khu vực. Kết quả bầu cử vừa rồi cho thấy đa số cử tri muốn nhanh chóng thay đổi cả về đối nội lẫn đối ngoại. Cái khó với ông Rowhani là tiếp tục không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân mà lại bình thường hóa và cải thiện được quan hệ với phương Tây. Không nhanh chóng thoát khỏi bị bao vây, cô lập và trừng phạt, Iran rất khó nhanh chóng đạt được tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và giải quyết lâu bền nhiều vấn đề liên quan khác. Cho nên ông Rowhani sẽ phải tránh cực đoan, tăng ôn hòa và giảm căng thẳng, coi thời mới là cơ hội giải quyết nhiều bế tắc lâu nay mà biểu hiện đầu tiên và rõ nhất sẽ là nhân sự nội các mới.

Thảo Nguyên