Thoi nup gio - Anh 1

- Bộ Nội vụ vừa mần hai chuyện mới, thấy cũng hay hay. Chuyện thứ nhứt là đề nghị tỉnh Lai Châu thu hồi 29 quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai. Các trường hợp này đều “xé rào”, trật chìa quy định hiện hành. Chuyện thứ nhì là bộ này ra văn bản hướng dẫn cụ thể cho việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng ở 14 bộ ngành và 22 tỉnh thành.

- Nghe cũng được. Làm sai thì bị tuýt còi xử lý. Còn thi tuyển lãnh đạo, đáng ra phải làm từ lâu rồi, chớ thí điểm hoài vậy.

- Từ từ khoai mới nhừ. Hệ thống hành chánh ở xứ mình nặng nề, nhiều tầng nấc, kém hiệu quả từ lâu. Cái gì mới, tiến bộ cũng phải vượt qua nhiều vật cản bự tổ chảng. Đâu có dễ mà cái tiến bộ chiếm ưu thế so với cái ì trệ, ù lì.

- Lâu nay nghe nhiều về nhóm lợi ích. Nếu không quyết liệt công khai, minh bạch về bộ máy, con người thì sức mấy mà chống được mấy cái nhóm đó.

- Thì biết vậy. Nhưng từ một năm qua, từ chuyện nói tới chuyện làm đã có khoảng cách gần hơn. Tình trạng hứa chơi cho có, lời nói gió bay đã giảm. Chính kết quả mới là chỗ dựa cho lòng tin. Nói như rồng leo mà làm như mèo mửa thì chả nước non gì.

- Ờ, nói được làm được thì dân tình ủng hộ cái rụp thôi. Làm sáng được chuyện tuyển dụng, bổ nhiệm thì nhiều người cà chớn sẽ thôi núp gió.

TƯ QUÉO