Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thổi sức sống mới cho làng nghề truyền thống

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Thủ công mỹ nghệ (TCMN) được đánh giá là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Những năm gần đây, mặt hàng này được quan tâm khôi phục và phát triển.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18191