Thời trang Nikos - Takis: Có cần "lộ liễu" đến thế hay không?

Gốc
Tại Tuần Thời trang Athens, hai nhà tạo mẫu Nikos và Takis giới thiệu những mẫu váy có lẽ không ai dám mặc ra đường.

Tin nóng

Tin mới