Nhân chứng kể về sự bất thường của kẻ giết người đốt xác ở Đắk Nông

Nhân chứng kể về sự bất thường của kẻ giết người đốt xác ở Đắk Nông

Nhân chứng kể lại sự bất thường của kẻ giết người đốt xác ở Đắk Nông

Nhân chứng kể lại sự bất thường của kẻ giết người đốt xác ở Đắk Nông

Nguyên nhân đối tượng sát hại người tình rồi đốt xác phi tang

Nguyên nhân đối tượng sát hại người tình rồi đốt xác phi tang

Thông tin mới nhất vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang

Thông tin mới nhất vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang

Kết quả điều tra vụ giết chết người tình rồi đưa xác vào chuồng bò đốt để phi tang

Kết quả điều tra vụ giết chết người tình rồi đưa xác vào chuồng bò đốt để phi tang

Ớn lạnh vụ sát hại người tình ở Đắk Nông

Ớn lạnh vụ sát hại người tình ở Đắk Nông

Khởi tố kẻ giết người tình, đốt xác suốt 2 ngày để phi tang

Khởi tố kẻ giết người tình, đốt xác suốt 2 ngày để phi tang

Giết người tình... rùng mình lời khai các sát nhân

Giết người tình... rùng mình lời khai các sát nhân

Giết người tình rồi đốt xác trong chuồng bò

Giết người tình rồi đốt xác trong chuồng bò

Khởi tố kẻ giết người dã man, đốt xác, đổ tro xuống suối

Khởi tố kẻ giết người dã man, đốt xác, đổ tro xuống suối

Khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang trong chuồng bò

Khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang trong chuồng bò

Khởi tố kẻ giết người tình rồi đưa thi thể vào chuồng bò đốt xác phi tang ở Đắk Nông

Khởi tố kẻ giết người tình rồi đưa thi thể vào chuồng bò đốt xác phi tang ở Đắk Nông

Đắk Nông: Khởi tố kẻ giết người tình dã man rồi phi tang

Đắk Nông: Khởi tố kẻ giết người tình dã man rồi phi tang

Khởi tố đối tượng giết người tình rồi đốt xác phi tang

Khởi tố đối tượng giết người tình rồi đốt xác phi tang

Sát hại người tình trong rẫy, 3 ngày sau quay lại đốt xác

Sát hại người tình trong rẫy, 3 ngày sau quay lại đốt xác

Đắk Nông: Khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang

Đắk Nông: Khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang

Khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang

Khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang