Mời đấu giá Quyền sử dụng đất.

Thong bao ban dau gia - Anh 1

Mời đấu giá Quyền sử dụng đất tại các lô đất TT9, TT10 khu đấu giá Đồng Cầu Lọc, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội.

- Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các lô đất TT9, TT10 khu Đồng Cầu Lọc, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội, gồm 17 thửa đất. Tổng diện tích là: 2.159m 2

Giá khởi điểm áp dụng chung với các thửa đất là: 5.000.000đ/m 2 (Năm triệu đồng trên một mét vuông).

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 13/2/2017 đến 16h00’ ngày 16/02/2017 (giờ hành chính).

- Thời gian tổ chức thăm thực địa: Từ 15h00’ phút đến 15h30’ phút ngày 16/2/2017

- Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày ngày 17/02/2017 đến ngày 20/02/2017.

- Thời gian bán đấu giá: 8h00phút ngày: 22/02/2017 (Thứ 4).

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường tầng 3, tòa nhà MTTQ & các đoàn thể, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực muốn tham gia đấu giá QSD đất ở các vị trí trên, có thể tìm hiểu thông tin và mua hồ sơ mời đấu giá và đăng ký đấu giá tại:

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ; Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 1 cửa huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, TP.Hà Nội; Điện thoại: 04.33643248.

- Công ty CP Đấu giá Việt Nam, Địa chỉ: Số 4 /A13 Đầm Trấu - Hai Bà Trưng - Hà Nội, điện thoại: 04 39842728./.