Thông báo bổ sung giấy phép hoạt động của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga

Gốc
Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-NHNN ngày 31/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga;

Thông báo bổ sung giấy phép hoạt động của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga - Ảnh 1

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) xin trân trọng thông báo về nghiệp vụ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bổ sung vào Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 như sau:

1. Sửa đổi nội dung Mục II Điều 5 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga thành: “Kinh doanh, cung cứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định”

2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006.

VRB được thành lập từ ngày 19/11/2006, là kết quả của sự hợp tác về kinh tế giữa Chính Phủ và Ngân hàng Trung ương của hai nước, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế, hai hệ thống tài chính của Việt Nam và LB Nga. Sau 10 năm hoạt động, VRB hiện có Hội sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh tại các tỉnh/thành phố kinh tế trọng điểm quốc gia như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và các Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh.

Tin nóng

Tin mới