Thông báo các loại sữa nhiễm melamine: Quá chậm trễ

Gốc
(LĐ) - Trong công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 27.9, Bộ Y tế cho rằng các cơ quan truyền thông tuyên truyền một chiều, cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc cường điệu hóa vấn đề.

Tin nóng

Tin mới