Thông báo kết luận thanh tra liên quan Phòng Quản lý đô thị quận 8, TP HCM

Gốc
Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND quận 8 trong các năm 2018 - 2019.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, kết luận thanh tra đã chỉ rõ 5 vụ việc Phòng Quản lý đô thị quận 8 (TP HCM) không mời người khiếu nại làm việc để xác minh nội dung lý do, căn cứ yêu cầu khiếu nại. Cũng tại phòng Quản lý đô thị, có 18 vụ việc, người được giao nhiệm vụ xác minh không ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại theo mẫu.

Ngoài ra, có 6 vụ việc Phòng Quản lý đô thị quận 8 chậm giải quyết trễ hạn từ 139 ngày đến 530 ngày.

Kết luận thanh tra

Đồng thời, Thanh tra TP cũng đã chỉ ra 6 đơn khiếu nại liên quan đến các công trình có vi phạm trật tự xây dựng tại phường 7 mà Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND quận 8 ban hành quyết định xử phạt áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ (các vụ việc xây dựng không phép trên đất nông nghiệp) chưa bảo đảm tính chặt chẽ thay vì UBND quận cần có văn bản trao đổi ý kiến chuyên môn với Sở Xây dựng.

Kế đến, có 1 vụ việc cán bộ lập biên bản tự ý điều chỉnh ngày, bổ sung thông tin tại biên bản vi phạm hành chính (ông Nguyễn Thành Phương); 1 vụ việc không áp dụng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ để xử phạt vi phạm trật tự xây dựng, biên bản không đính kèm hình chụp hiện trạng vi phạm (bà Đinh Thị Bảo); 3 vụ việc UBND quận 8 cho tạm sử dụng phần công trình vi phạm sau khi xem xét về nguồn gốc, quá trình sử dụng (ông Nguyễn Thành Phương, ông Nguyên Tiến Nghĩa, ông Lô Quốc Hiệp và bà Huỳnh Thị Tuyết Mai (bà Mai chết năm 2019). Đặc biệt, việc ban hành các văn bản cho phép tồn tại phần diện tích công trình vi phạm nhưng không có nội dung điều chỉnh quyết định xử phạt hoặc không ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính là chưa bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo giao Chủ tịch UBND quận 8 chấn chỉnh công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ tại các đơn vị, trong đó có Phòng Quản Lý đô thị quận 8 để thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận 8 rà soát, tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật liên quan trong hoạt động xây dựng đối với các trường hợp vi phạm xây dựng còn tồn đọng; khẩn trương rà soát, tiếp tục xử lý đối với 6 trường hợp vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

Bảo Ngọc

Nguồn Người Lao Động http://nld.com.vn/thoi-su/thong-bao-ket-luan-thanh-tra-lien-quan-phong-quan-ly-do-thi-quan-8-tp-hcm-20210223113808435.htm