Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương của Thái Nguyên

Chiều 6-7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm toán tại Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm toán tại Hội nghị.

Sau 2 tháng thực hiện kiểm toán theo kế hoạch tại 25 sở, ngành, đơn vị, địa phương và 15 dự án, Đoàn Kiểm toán đánh giá cao việc UBND tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp trong tổ chức, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước; tác động tích cực đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có sai sót ở một số đơn vị, địa phương. Do đó, Đoàn Kiểm toán kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể, để việc quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh đạt hiệu quả cao hơn.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm toán. Đồng thời cũng trao đổi, giải trình và đề xuất một số nội dung liên quan. Trong đó có thực tế là một số cơ chế, chính sách Trung ương ban hành hiện không còn phù hợp, gây khó khăn trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước khu vực X đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành, đơn vị, để Đoàn công tác hoàn thành kế hoạch kiểm toán theo quy định; đồng thời thống nhất lại một số nội dung sau khi nghe giải trình, trao đổi từ phía các cơ quan, đơn vị được kiểm toán.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Kiểm toán Nhà nước đối với tỉnh. Đồng chí khẳng định: Kết quả kiểm toán sẽ giúp tỉnh điều hành ngân sách tốt hơn; UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm về một số hạn chế mà Đoàn Kiểm toán chỉ ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những nội dung nào chưa rõ, chưa hiểu, cần kịp thời xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan; nội dung nào không còn phù hợp thì kiến nghị để Trung ương xem xét điều chỉnh…

Hạ Liên

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/thong-bao-ket-qua-kiem-toan-ngan-sach-dia-phuong-cua-thai-nguyen-302965-205.html