Thông báo Kết quả Kỳ thi Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018-2019

Gốc

Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức Bộ Ngoại giao năm 2018 - 2019 xin trân trọng thông báo một số nội dung sau:

1. Về chỉ tiêu tuyển dụng:

Bộ Ngoại giao tuyển dụng 82công chức, viên chức theo 08 chuyên ngành. Cụ thể xem tại Thông báo đính kèm.

2. Thông báo Kết quả Vòng 2 Kỳ thi Tuyển dụng công chức, viên chức(Danh sách số 01 kèm theo):

Thang điểm Vòng 2:

+ Các chuyên ngành đối ngoại (QHQT, KTQT, LPQT, BC-TTĐN): 100 x hệ số 2

+ Các chuyên ngành còn lại (Lưu trữ, KT-TC, CNTT): 100 x hệ số 1

3. Thông báo Danh sách thí sinh dự kiến tuyển dụng năm 2018 - 2019(Danh sách số 02 kèm theo)

Danh sách được niêm yết tại Học viện Ngoại giao, số 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 phố Alexandre de Rhodes, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11/4/2019.

Xem Danh sách tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1Ok_brOXFKFUQ9jcU-LXeGY63pQVELA0D?usp=sharing

4. Yêu cầu hoàn tất thủ tục đối với thí sinh dự kiến tuyển dụng:

Để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, tất cả thí sinh có tên trong Danh sách dự kiến tuyển dụng cần nộp bổ sung các văn bản sau cho Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao:

(i) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, bảng điểm (từ bậc Đại học trở lên theo đăng ký dự tuyển của thí sinh).

Lưu ý: Đối với Bằng cấp (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) và Chứng chỉ do các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, thí sinh cần phải nộp kèm Giấy Chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạ cấp.

(ii) Phiếu Lý lịch Tư pháp mẫu số 02, được Sở Tư pháp nơi thường trú cấp trong thời gian 06 tháng trở lại (cấp từ ngày 10/6/2018 đến nay).

Thí sinh nộp bổ sung hồ sơ tại Vụ Tổ chức Cán bộ, số 7 phố Chu Văn An, quận Ba Đình, Hà Nội, trong thời gian từ ngày 06 - 08/5/2019.

Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp, kiểm định văn bằng và kiểm tra sức khỏe tổng quát đối với những thí sinh dự kiến tuyển dụng. Các Kết quả này sẽ là cơ sở cuối cùng để xem xét quyết định việc tuyển dụng. Lịch khám sức khỏe sẽ được Bộ Ngoại giao thông báo sớm cho thí sinh.

5. Bộ Ngoại giao bảo lưu quyết quyết định phân công công tác các thí sinh trúng tuyển về bất kỳ đơn vị nào trong Bộ căn cứ nhu cầu của Bộ và năng lực thí sinh được tuyển dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh có thể liên hệ tới Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này. Đầu mối liên hệ: Vụ Tổ chức Cán bộ, số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0243 799 2407 / 2408 / 2410. Email: daotao@mofa.gov.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2018 - 2019