Thông báo Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Trần Đình Hoan

Gốc
Lễ viếng đồng chí Trần Đình Hoan bắt đầu từ 7h đến 12h30' ngày 27/3/2010 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Linh cữu đồng chí Trần Đình Hoan quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 12h30' ngày 27/3/2010 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 13h cùng ngày. An táng đồng chí Trần Đình Hoan tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

Tin nóng

Tin mới