Thông báo tạm ngừng đánh bắt cá của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam không có giá trị

Ngày 20-5, lãnh đạo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã thông báo đến chủ tàu và thuyền trưởng các tàu cá trên địa bàn tỉnh một số nội dung liên quan đến việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 1-5 đến 12 giờ ngày 16-8 đối với toàn bộ các nghề (trừ nghề câu) trên các vùng biển, trong đó có những vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.

Ngư dân cập cảng Hòn Rớ lên cá

Ngư dân cập cảng Hòn Rớ lên cá

Theo đó, thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn của Trung Quốc đối với những khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông là không có giá trị. Ngư dân trong tỉnh cần tiếp tục bám biển, sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam; hoạt động sản xuất trên biển cần tổ chức thành đoàn, đội để hỗ trợ nhau. Trong quá trình sản xuất trên biển, ngư dân cần thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Thủy sản, các quy định, hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202205/thong-bao-tam-ngung-danh-bat-ca-cua-trung-quoc-tren-vung-bien-viet-nam-khong-co-gia-tri-8252051/