Thông báo tuyển dụng viên chức

Gốc
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Nội (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2011 như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển: 08 chỉ tiêu gồm:

1.1. Phòng Xúc tiến du lịch: 05 chỉ tiêu

- 01 Đại học chuyên ngành tiếng Anh (trừ tiếng Anh sư phạm)
- 01 Đại học chuyên ngành Thông tin cổ động
- 03 Đại học chuyên ngành: Du lịch Học, Quản trị Du lịch, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn, Quản trị Du lịch Khách sạn, Văn hóa Du lịch.

1.2. Phòng Thông tin Du lịch: 02 chỉ tiêu:

- 01 Đại học chuyên ngành Báo chí
- 01 Đại học chuyên ngành: Tiếng Anh (trừ tiếng Anh sư phạm)

1.3. Phòng Kinh doanh dịch vụ: 01 chỉ tiêu

- 01 Đại học chuyên ngàng: Quản trị kinh doanh

(Chi tiết được đăng tải trên website: http://hanoitourism.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Nội - số 126, đường Trần Phú, quận Hà Đông)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

- Là công dân Việt Nam. Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

- Tuổi đời dự tuyển từ 18 tuổi trở lên nhưng không quá 45 tuổi.

3. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển

4. Thời gian phát hành hồ sơ tuyển dụng: 17/11/2011

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 17/11/2011 đến hết ngày 27/11/2011

6. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Hà Nội: Số 126, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội (đối diện khách sạn Cầu Am 2 - Hà Đông).

7. Mọi thông tin xin liên hệ:

- Ông Đỗ Quang Lãm - ĐT: 04.33 560 148. Di động: 0902 197 369
- Ông Nguyễn Đức Hiếu - ĐT: 04. 33 560 789. Di động: 0985 859 871

Hội đồng tuyển dụng viên chức
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Nội

Tin nóng

Tin mới