Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thông báo về kết quả kiểm tra khiếu nại ranh quy hoạch thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 1169/TB-TTCP ký ngày 21/7 về kết quả kiểm tra liên quan khiếu nại ranh quy hoạch năm khu phố thuộc ba phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: thuthiem.hochiminhcity.gov.vn)

Theo đó, về xác định ranh năm khu phố thuộc ba phường, Thanh tra Chính phủ cho biết: Căn cứ vào bản đồ hành chính Quận 2 để xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà, đất của từng hộ dân, trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân đều nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Người dân căn cứ vào những việc làm không đúng của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sơ đồ khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 2 theo Quyết định 255 để khiếu nại về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Ngày 27/11/2020, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 2, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng chính phủ, Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tổ chức đối thoại với người dân năm khu phố thuộc ba phường.

Tại buổi đối thoại, Thanh tra Chính phủ đã thông báo dự thảo kết quả kiểm tra về ranh quy hoạch năm khu phố thuộc ba phường nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý và đưa ra một số tài liệu bổ sung.

Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, ngành đã tiến hành thẩm tra và kết luận: Căn cứ kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, kết quả kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và các bản đồ, có đủ cơ sở để xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại thuộc năm khu phố thuộc ba phường….nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan các vi phạm khuyết điểm.

Kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan việc chuyển nhượng, quản lý sử dụng đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử lý các nội dung liên quan khiếu nại của người dân về ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

SONG LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/thong-bao-ve-ket-qua-kiem-tra-khieu-nai-ranh-quy-hoach-thuoc-khu-do-thi-moi-thu-thiem-656279/