Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày 8/7, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XIII bước sang ngày làm việc cuối cùng. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu tài liệu; Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị thông báo về nội dung Hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành Hội nghị.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với các vấn đề Trung ương thảo luận về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bế mạc Hội nghị dưới sự điều hành của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với các vấn đề Trung ương thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đọc các Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị những ý kiến của Trung ương thảo luận về: dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trung ương thảo luận về các nội dung trên. Tiếp đó thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị./.

VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dang/thong-cao-bao-chi-phien-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-3-khoa-xiii-872352.vov