ND - Ngày 20-10-2009, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu, tại Thủ đô Hà Nội.

Tới dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; các vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước; các vị đại biểu Quốc hội khóa XII, các vị trong Đoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài. 7 giờ 15 phút, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 8 giờ 00 phút, Quốc hội đã họp phiên trù bị nghe Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến về những nội dung chủ yếu và cách thức tiến hành kỳ họp; thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII. Đúng 9 giờ 00 phút, Quốc hội họp phiên khai mạc. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội làm lễ chào cờ. Sau đó, Quốc hội đã nghe: - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn khai mạc kỳ họp. - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010. - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe: - Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2010. - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010. - Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Thuế tài nguyên. - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế tài nguyên. Phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi. Thứ tư, ngày 21-10-2009, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ; buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Người cao tuổi.