Ngày 16-11-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Ngày 16-11-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong buổi làm việc đã có 29 đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau:

- Quyền của người không hút thuốc lá;

- Ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá;

- Các biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả;

- Thuế tiêu thụ thuốc lá;

- Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng;

- Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá …

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 17-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường: Buổi sáng, thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; buổi chiều, thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.