Ngày 26-11-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

1. Biểu quyết thông qua Luật Cơ yếu:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Cơ yếu.

Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật Cơ yếu:

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ yếu;

- Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu;

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Cơ yếu.

2. Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

3. Thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề:

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

Quốc hội biểu quyết thông qua điểm c và điểm d khoản 3, Điều 2 của Nghị quyết, sau đó, biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội họp phiên bế mạc.

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển.

4. Thông qua Nghị quyết quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII:

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1, sau đó, biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII kết thúc và thành công tốt đẹp.

Phiên họp bế mạc đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.