Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2509/QĐ-NHNN về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của Ngân hàng TMCP mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi tối đa là 90% kể từ ngày Thông tư số 06/2016/TT-NHNN (do NHNN ban hành ngày 27/5/2016) có hiệu lực.

Thong doc tiep tuc yeu cau kiem soat rui ro cho vay bat dong san, BOT, BT - Anh 1

Ảnh minh họa.

Như vậy, giới hạn trên cao hơn so với mức 80% áp với các ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài (theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN).

Thống đốc NHNN yêu cầu, các ngân hàng được chấp thuận tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi nêu trên phải đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng giám sát chặt chẽ cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản , chứng khoán , BOT, BT…

Hòa Lộc