TT(Quảng Nam) - Tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý dự án thủy điện 3 (EVN) cùng các tổng thầu thi công đã làm lễ thông hầm dẫn nước, một hạng mục quan trọng của công trình Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 vào chiều 17-1.