Thống lĩnh

Gốc
Bành Thanh Vân (Lý Liên Kiệt đóng) đã đi theo con đường quan lại và đưa hai kẻ cường bạo chuyên đi ăn cướp là Triệu Nhị Hổ (Lưu Đức Hoa đóng) và Khương Ngọ Dương (Kim Thành Vũ đóng) vào đội quân của mình

Tin nóng

Tin mới