Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thống nhất gộp sổ đỏ, sổ hồng làm một

Tôi rất mừng khi Chính phủ lần này tuyên bố trước Quốc hội là thống nhất một sổ; Ủy ban Kinh tế của QH khóa XII và Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của QH khóa XI đều đã thống nhất một sổ và Luật Đất đai cũng xác định một sổ. Bản chất của việc cấp một giấy phải dựa trên quan điểm đất là sở hữu của toàn dân, nghĩa là tôi giao đất thì đương nhiên tôi phải giao toàn quyền sử dụng cho anh. Còn nhà là sở hữu của cá nhân, tôi không thể xác nhận nhà thay anh được. Nguyễn Đức Kiên (Phó Chủ tịch Quốc hội)

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206846.asp