Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thống nhất một số nội dung sẽ trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

Sáng 25-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh xem xét, thống nhất một số nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã thảo luận, thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách, như: Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023; tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2023 - 2025; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.

UBND tỉnh thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023; danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh, bổ sung địa điểm thực hiện một số dự án…

HẢI LĂNG