Thống nhất nhận thức và hành động, sớm đưa Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII vào cuộc sống

Gốc
Từ ngày 9 đến 12-8, các Đảng ủy: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, Quân khu 7, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Công binh, Binh chủng Tăng-Thiết giáp, Quân đoàn 3 và Đảng ủy Quân sự các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam... tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 5, khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Tại mỗi hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của 3 nghị quyết được Hội nghị Trung ương 5, khóa XII quyết nghị thông qua. Thường vụ Đảng ủy các đơn vị yêu cầu, trên cơ sở nắm vững tinh thần, nội dung các nghị quyết, ngay sau hội nghị, cán bô%3ḅ chủ chốt các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức học tâ%3ḅp nghị quyết cho các đối tượng; sớm tạo thống nhất cao trong tư tưởng và hành đô%3ḅng, quyết tâm đưa NQTƯ 5, khóa XII vào cuộc sống và hoạt động quân sự. Thường vụ Đảng ủy các cơ quan, đơn vị cũng thống nhất chủ trương, gắn việc thực hiê%3ḅn các nghị quyết, văn kiện được Hội nghị Trung ương 5 thông qua, với quyết liệt đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả hơn nữa NQTƯ 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bô%3ḅ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tâ%3ḅp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chủ động, linh hoạt đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, các Đảng bộ, tổ chức đảng, người chỉ huy, đoàn thể tập trung xây dựng, hoàn chỉnh chương trình hành động sát với thực tiễn lĩnh vực hoạt động quân sự và chức năng, nhiệm vụ được giao.

TUẤN PHÚC

Tin nóng

Tin mới