Thống nhất phương án sửa đổi, bổ sung các luật điều chỉnh hoạt động quy hoạch

Gốc
Các luật nêu trên gồm: Luật Công nghệ thông tin, Luật Người cao tuổi, Luật An toàn thực phẩm, Luật Đo lường, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thú y, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Thống nhất phương án sửa đổi, bổ sung các luật điều chỉnh hoạt động quy hoạch - Ảnh 1

Cuối tuần qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Ủy ban Kinh tế với đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông - Vận tải về các vấn đề liên quan đến dự án Luật Quy hoạch. Dự án luật này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 14 (khai mạc hôm nay, 11-9).

Tại phiên họp, các ý kiến khẳng định, việc ban hành Luật Quy hoạch là quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ nhằm tạo ra bước đột phá về thể chế trong công tác quy hoạch, góp phần quản lý hiệu quả, minh bạch các nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân trong việc đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Khi được ban hành, luật sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc hoạch định không gian phát triển, tạo động lực phát triển đất nước cho giai đoạn 2021 - 2030 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, đây thực sự là dự án luật khó, phức tạp, có phạm vi điều chỉnh rất rộng và “đụng chạm” đến rất nhiều đạo luật hiện hành.

Tờ trình mới nhất của Chính phủ cho biết, tại phiên họp thường kỳ tháng 6 và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đang điều chỉnh hoạt động quy hoạch.

Theo đó, sẽ sửa đổi ngay tại Luật Quy hoạch những nội dung đơn giản về kỹ thuật đối với 8 luật đang điều chỉnh hoạt động quy hoạch, bằng cách bổ sung một điều về sửa đổi, bổ sung các luật quy định về quy hoạch tại Điều 69 mới và chuyển Điều 69 cũ thành Điều 70 mới trong dự thảo Luật Quy hoạch.

Các luật nêu trên gồm: Luật Công nghệ thông tin, Luật Người cao tuổi, Luật An toàn thực phẩm, Luật Đo lường, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thú y, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể là chỉ sửa đổi cụm từ “quy hoạch” thành “kế hoạch”; sửa đổi tên quy hoạch quy định tại các luật hiện hành để phù hợp với tên quy hoạch mới được quy định trong dự thảo Luật Quy hoạch...

Với các luật khác đang điều chỉnh hoạt động quy hoạch, có nhiều nội dung, chính sách phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan rà soát để đề xuất sửa đổi từng luật riêng hoặc luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực quản lý để bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

Phát biểu tại phiên họp, một số thành viên Thường trực Ủy ban Kinh tế nhìn nhận, đề xuất của Chính phủ là hợp lý, song lưu ý, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và có khối lượng công việc rất lớn, trong khi đến nay, Chính phủ vẫn chưa có hồ sơ các dự án luật cần sửa đổi để kiến nghị Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; bảo đảm các luật này được sửa đổi, bổ sung để đồng bộ với Luật Quy hoạch khi được Quốc hội thông qua.

ANH THƯ

Tin nóng

Tin mới