Thông qua chủ trương, nhưng còn nhiều thắc mắc

Gốc
(TNO) Chủ trương mở rộng địa giới Hà Nội là nội dung được bàn bạc tại cuộc họp Hội đồng nhân dân TP Hà Nội sáng nay 27.3. Tờ trình (5 trang) của UBND thành phố tuy còn quá sơ sài và thiếu thông tin, vẫn được 100% đại biểu dự họp thông qua.

Tin nóng

Tin mới