Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thông qua dự thảo các đề án về công tác giáo dục quốc phòng-an ninh

Gốc

QĐND - Ngày 21-7, Ban thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) Trung ương đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác GDQP-AN 6 tháng đầu năm 2008 và thông qua 4 dự thảo đề án liên quan tới công tác GDQP-AN...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.39020.qdnd